CNC TRADING CENTER CO.,LTD.

Home

     About us

Portfolio

Service

Contact Us

 Accuway

 Morton Lathes

 Acra Grines Machines

 Morgal Radial Drilling

 Band Saw

 Carmar

 

 Our Service.
CNC TRANDING CENTER CO.,LTD
CNC CLEANING AND SERVICE CENTER LTD.,PART 
................................................................................................................................................
หจก.ซีเอ็นซีคลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิสเซ็นเตอร์นำเสนอการให้บริการงานซ่อมบำรุง และงาน
ซ่อมแซม เครื่อง CNC ด้วยทีมบริหารจัดการและทีมงานซ่อมที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในด้านเครื่อง CNC เป็นอย่างดี โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานด้านนี้จากหน่วยงาน อาทิเช่น ฝ่ายซ่อมและอะไหล่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หนองจอก ศูนย์ซ่อมอะไหล่ฐานขุดเจาะ บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด ที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น

หจก.ซีเอ็นซีคลีนฯ ทราบดีว่าเราต้องทำงานด้วย
การวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรด้วยความแม่นยำ ถูกต้องถูกจุด ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี
การนัดหมายเข้าซ่อมทำแก้ไขได้รวดเร็ว ชัดเจน
มีทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมเป็นอย่างดี
มีอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมสรรพทั้งด้าน Mechanical และ Controller
ราคาไม่แพง ลด Cost ได้ และพูดคุยกันได้

 Preventive Maintenance (PM)
สำหรับการให้บริการด้าน PM เรามีมาตรฐานการให้บริการดังนี้
1. Machine Cleaningเป็นการทำเครื่องของท่านให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในทุกระบบครบถ้วน
2. Machine Inspectionเป็นการตรวจสภาพเครื่องว่าระบบและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพดีหรือควรเปลี่ยน
    พร้อมทั้งทำรายงาน Inspection Report แจ้งให้ท่านทราบเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป
3. Lubricationเป็นการตรวจสอบระบบ/สภาพน้ำมันหล่อลื่น/การรั่วไหลซึมและจัดทำ Report
4. Calibrationเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรง Machine AccuracyและจัดทำAccuracy Report

อ่านต่อ

..........................................................................................................................................................................................................

 Corrective Maintenance (CM)
   FANUC Controller/Servo/Spindle Amp Repairing
   MITSUBISHI Controller/Servo/Spindle Amp Repairing
CNC Cleaning& Services Center มีทีมงานซ่อมพร้อมที่จะดูแลท่านด้วยความรวดเร็ว วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแม่นยำ ทั้งปัญหาทางด้าน Mechanical
และปัญหาทางด้าน Electricalรวมถึง Controllerไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Controlหรือ Fanuc Controlและที่สำคัญเราสัญญาว่าเราจะพยายามซ่อม
ให้ท่านให้ได้ ให้เร็ว ด้วยคุณภาพ และราคาที่ท่านพึงพอใจ

อ่านต่อ

..........................................................................................................................................................................................................

 Inspection & Calibration CNC Machines
หลายท่านใช้เครื่อง CNC ผลิตงานทุกวันๆ แต่ไม่ทราบเลยว่าเครื่องจะชำรุด ขัดข้องเวลาใด หรือผลิตงานแล้วไม่ได้ตามขนาดค่าพิกัดที่ลูกค้ากำหนด
มาให้ หรือต้องให้พนักงานคุมเครื่องต้องตรวจสอบขนาดชิ้นงานทุกชิ้นและปรับค่าชดเชยตลอดทำให้ค่าประสิทธิภาพเครื่องจักรและคนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
ลองวางแผนให้เราตรวจสภาพเครื่อง และ Calibration เครื่องของท่านดูสิครับ อาจจะตอบโจทย์ท่านได้ครับ เพราะเรามีประสบการณ์และทักษะในการ
แก้ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ

..........................................................................................................................................................................................................

 Spindle Unit Repairing
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความเครียดให้กับท่านเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าค่าซ่อมที่ทางโรงงานผู้ผลิตเสนอมาแพงเหลือเกิน เราจะเป็นทางเลือกให้ท่าน
อีกทางในการช่วยท่านซ่อมชุด Spindle Unit เรามีความเชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งห้องควบคุม
อุณหภูมิ เครื่องมือถอดประกอบ เครื่องมือวัดตรวจสอบ และชุด Test Run/Warm up เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราส่งมอบงานให้ท่านด้วยคุณภาพ และอายุ
การใช้งานที่ไม่ด้อยกว่าโรงงานผู้ผลิตเลย

อ่านต่อ

..........................................................................................................................................................................................................

 Over hall CNC Machines
งานOver hallเป็นงานที่ต้องใช้ทีมงานที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้าน Mechanical ด้าน Electrical ด้านController และที่สำคัญทักษะในการประกอบอุปกรณ์
ชิ้นส่วนต่างๆ ต้องได้ Alignment จึงจะทำให้เครื่องที่ Over hallได้คุณภาพ มีความเที่ยวตรง มีกำลังขับที่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่ท่านมุ่งหวัง
แต่หลายครั้งว่าจ้างทำแล้ว พอนำมาใช้งานเครื่องไม่มีกำลังเพียงพอบ้าง ผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามต้องการบ้าง CNC Cleaning& Services Centerมีความ
พร้อมที่จะทำงาน Over hallเครื่องให้ได้คุณภาพและประหยัดงบประมาณคุ้มค่ากับการลงทุนของท่านอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

Copyright © 2011 cnctradingcenter.com. All Rights Reserved.